Super Food Aruba

Op Aruba ontwikkelt Schröder Vastgoed in opdracht van Super Food Aruba een nieuwe en uitermate energiezuinige supermarkt. Super Food heeft hoge ambities betreft duurzaamheid en energiezuinigheid waarbij het klimaat op Aruba (zonnig en warm) een grote rol kan spelen.

De temperatuur op Aruba ligt gemiddeld tussen de 29 en 33 graden waardoor van warmtevraag geen sprake is. Mede door de hoge temperatuur en de zonbelasting is koeling een belangrijk aspect waarbij zowel op economisch gebied, op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van comfort, een grote besparing gerealiseerd kan worden.

Hoofdthema bij de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt is: Bouwen in de schaduw.

Samen met Super Food heeft Schröder Vastgoed een unieke dakconstructie ontwikkelt die de directe zonbelasting doet afnemen. De dakhuid absorbeert de eerste warmte welke nadien, door gebruik te maken van de wind, op een natuurlijke wijze wordt afgevoerd.

Voor het wegkoelen van de (geringe) warmte die toch de supermarkt binnendringt, is slechts een beperkte hoeveelheid energie vereist. Door gebruik te maken van elektrisch aangedreven hoogrendement warmtepompen zal het energieverbruik verder dalen.

De zonnige omstandigheden op Aruba lenen zich uitstekend voor het toepassen van zonnepanelen. De nieuwe supermarkt wordt van zonnepanelen voorzien zodat een deel van de energie zelf wordt opgewekt.

Daarnaast zal een lift worden toegepast welke in veel voorkomende gevallen ook in staat is om energie te produceren.

Bovenstaande past geheel in de filosofie van Trias Energetica, wat als uitgangspunt gehanteerd wordt bij invulling van de energiehuishouding. Trias Energetica kent drie stappen om te komen tot een duurzame energiehuishouding. Het reduceren van de energievraag vormt de basis voor Trias Energetica. Omdat de energievraag (bijna) niet tot nul te reduceren is, is het vervolgens belangrijk om voor de benodigde energie een duurzame oplossing te zoeken. Daar waar na het uitvoeren van de eerste twee stappen nog restvraag ontstaat kunnen, mits met een hoog rendement, eindige bronnen aangesproken worden.

Kortweg: Ergens pas energie insteken wanneer dit ook daadwerkelijk nodig is.

Naast de zonnepalen en de warmtepompen is co2-gestuurde ventilatie hier een goed voorbeeld van. Het ventilatiesysteem wordt opgedeeld in verschillende secties waarbij elke sectie van een eigen, innovatief detectiesysteem wordt voorzien. Het systeem detecteert wanneer iemand aanwezig is en houdt daarnaast het CO2 gehalte in de gaten. Het systeem zal pas gaan ventileren wanneer personen aanwezig zijn en het co2-gehalte de grenswaarde heeft bereikt. Erg energiezuinig dus.

Ditzelfde principe wordt toegepast bij de verlichting. De verlichting zal alleen gaan branden wanneer personen aanwezig zijn en het omgevingslicht beneden de grenswaarde komt.

Daarnaast is waterverbruik een belangrijk aspect. Een reservoir zal regenwater opvangen wat gebruikt zal worden voor het doorspoelen van de toiletten.  

Bovenstaande maatregelen dragen bij aan een energiereductie van circa 65% en maken van Super Food een prestigieus voorbeeldproject niet alleen voor Aruba.

Referenties

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag