Magna Porta, Almelo

In eigen beheer ontwikkelen van innovatieve en klimaatneutrale kantoortoren te Almelo.

Magna Porta te Almelo combineert industrieelbouwen, met warmtepomptechniek en warmte- koudeopslag in de bodem. Magna Porta is een van de projecten waar deze combinatie voor het eerst is toegepast. Magna Porta telt 12 verdiepingen en ± 6000 m2 vloeroppervlak. Het industrieel bouwen start met het 3D-ontwerpen van elementen. Deze elementen worden in de fabriek onder constante en optimale omstandigheden gefabriceerd waarna ze op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden. Deze wijze van ontwerpen en bouwen heeft er voor gezorgd dat 5 mensen in achttien weken de complete ruwbouw opgetrokken hebben tot een hoogte van 54 meter

Het ingenieus klimaatsysteem zoals dat binnen Magna Porta geïntegreerd is combineert warmte- / koudeopslag in de bodem, warmtepompen, warmte-uitwisseling tussen de noord- en zuidgevel en betonkernactivering. 

Voor de warmte- / koudeopslag in de bodem is een collectorveld in de bodem aangelegd. Het collectorveld meet 75m lang, 12 meter breed en gaat tot 40 meter diep de aarde in. Dit veld herbergt 10 kilometer aan leiding (gesloten systeem) wat de warmtepompen van aanvoer moet voorzien. Al naar gelang de vraag zijn de warmtepompen in staat warmte aan het water te ontrekken (gebouw verwarmen) of juist warmte aan het water toe te voegen (gebouw koelen). 
Wil men het gebouw verwarmen, dan wordt warmteaan het water ontrokken. Deze warmte wordt middels compressie verhoogt en aan het gebouw afgegeven. Wil men koelen dan werkt dit principe omgekeerd. Warmte wordt uit het gebouw ontrokken waardoor de temperatuur daalt. Deze warmte wordt afgegeven aan het water en naar de bodem getransporteerd. 

Elke verdieping is uitgerust met een warmtepomp en op dit systeem aangesloten. Daarnaast is elke kantoor op de verdieping voorzien van een binnenunit wat weer aangesloten is op de warmtepomp. Deze combinatie zorgt ervoor dat de temperatuur in elk kantoor afzonderlijk in te stellen is. Zelfs tegelijkertijd koelen en verwarmen is geen probleem. Zo is het mogelijk dat kantoor A de ruimte willen verwarmen tot bijv. 22 graden terwijl de buurman, kantoor B de ruimte willen koelen tot bijv. 16 graden. Maar alvorens de bodem te belasten met warmtevraag of aanvoer van warmte vindt er warmte-uitwisseling plaats tussen de kantoren en verdiepingen onderling. De warmte die in kantoor (of verdieping) B ontrokken wordt, wordt gebruikt om kantoor (of verdieping) A te verwarmen. Ditzelfde principe wordt gebruikt om de “overwarmte” aan de warme zuidgevel over te hevelen naar de koudere noordgevel. Zo is ook de temperatuur van beide gevels in balans. 

Tijdens de ontwerpfase is rekening gehouden met betondiktes van minimaal 20 cm om betonkernactivering een kans van slagen te geven. De eigenschappen van het beton (traag) worden gebruikt om Magna Porta langer warm of juist koel te houden. 

Ook bij het inkopen van het glas is rekening gehouden met energiezuinigheid. Het glas is gevuld met argon en weert 70 % van de zonnewarmte. Toch heeft de lichttoetreding hier niet onder te lijden. Naast het glas is energiezuinig TL5 verlichting aangeschaft wat de energiekosten moet drukken. 

De warmtepompen hebben een COP waarde van 5. Dit wil zeggen dat de warmtepomp voor €1,- stroom, €5,- energie produceert. Van de 100% energie wordt 20% door de stroom aangeleverd. 80% van de energie genereert de warmtepomp zelf. 

Al deze energiebesparende maatregelen zorgen voor een reductie op de energiekosten van minimaal 60%. Deze besparing zal toenemen naarmate de gasprijs zal stijgen. Daarnaast is de gereduceerde CO2-uitstoot gelijk aan 8.5 ha bos. Voor dit project is 8.5 ha bos minder nodig om de lucht te zuiveren. 

Referenties

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag