KroeseWevers, Doetinchem

De nieuwbouw betreft de nieuw te realiseren duurzame huisvesting van KroeseWevers te Doetinchem. Het gebouw en haar duurzame aspecten worden beoordeeld conform de Breeam-NL methodiek waarbij de ambitie ‘Very Good’ is uitgesproken.

Het perceel is 3025 m2 groot waarop het 1945 m2 (bvo) kantoor gerealiseerd zal worden. Diverse duurzame aspecten en innovatieve oplossingen worden in de uitvoering meegenomen. In het voorjaar van 2011 zal met de bouw van het kantoor gestart worden. De verwachte doorlooptijd bedraagt ca. 9 maand.

Ontwerp

Bij het ontwerp en de indeling van het kantoor is rekening gehouden met duurzaamheid en energiezuinigheid. De zuidgevel van de bovenste verdieping ligt iets terug waardoor de invloed van de zon, en daarmee ook de warmtelast, beperkt is. Het dakterras dat hierdoor ontstaat is goed te combineren met een bedrijfskantine en een spreekruimte waardoor het dakterras een dubbele functie vervult.

Klimaatsysteem

Warmtepomptechniek vormt de basis voor het klimaatsysteem waarbij elke verdieping van een eigen exemplaar is voorzien. Door het slim schakelen van de warmtepompen zal warmte-uitwisseling plaatsvinden tussen de kantoren, verdiepingen en de doorgaans warme zuid- en koude noordzijde. De warmtepompen worden gevoed door een collectorveld (warmte en koude opslagsysteem) dat in de bodem is aangebracht. Het collectorveld betreft een gesloten systeem van 120 bodemwisselaars die door middel van een grond verdringende techniek, tot ca. 30 meter diep de aarde in zijn gebracht. Het collectorveld verwarmt en koelt een pakket van ca. 33.000 m2 zand en herbergt ca. 10.500 meter waterleiding. Door dit systeem wordt elk uur ca. 24 m3 water rondgepompt en zal de warmtepompen al naar gelang de vraag, van warmte dan wel koude voorzien.

Verlichting

De verlichting zal uitgerust worden met bewegingsdetectie om energie te besparen en om te voorkomen dat lampen onnodig blijven branden. De verlichting die toegepast zal worden betreft energiezuinige TL5 verlichting en is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur. Waar mogelijk is LED toegepast. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht voor het verwarmen van het tapwater waardoor energie bespaart wordt.

De energie die gebruikt wordt, wordt aantoonbaar ‘groen’ ingekocht. Omdat ook de gasaansluiting ontbreek en van verbranding van fossiele brandstoffen geen sprake is, is de nieuwbouw CO2 neutraal.

Water

Naast een duurzaam klimaatsysteem wordt het kantoor voorzien van waterbesparende voorzieningen. Zo worden toiletten toegepast met 4 liter spoeling waarbij regenwater als spoelwater gebruikt zal worden. In de bodem, naast het gebouw wordt een grijswatertank aangebracht die het hemelwater opvangt zodat dit gebruikt kan worden voor het spoelen van de waterbesparende toiletten. De urinoirs zijn uitgerust met ‘aanwezigheidsdetectie’ en een magneetklep in de waterleiding voorkomt onnodig waterverlies. Water dat op het buitenterrein valt wordt opgevangen en naar een olieafscheider getransporteerd vervolgens wordt het water daar ’gezuiverd’ en op een duurzame wijze op eigen terrein geïnfiltreerd.

Bouwmethode

Het binnenspouwblad van de buitenmuur is op een industriële wijze gebouwd. Industrieel bouwen is een verregaande vorm van industrieel bouwen waarbij ontwerp, productie, levering en montage optimaal op elkaar zijn afgestemd. De bouwmethodiek reduceert het aantal vervoersbewegingen, de hoeveelheid afval en de bouwtijd. Al met al een duurzaam en comfortabel gebouw!

Hieronder volgt een beknopt overzicht van enkele kengetallen.

Breeam-NL ambitie
- Very Good (55%)

Brutovloeroppervlak in m² (NEN 2580)
- 1945 m²

Totaal terrein oppervlak van de locatie in hectare
-3045 m2 (0,3 hectare)

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580); kantoorruimte in m² (NEN 2580)
- ca. 1239 m²

Verkeersruimten in m² (NEN 2580);
- ca. 346 m²

Opslagruimten in m² (NEN 2580)
- ca. 57,5 m² (10 m2 voor herbruikbaar afval)

Verwacht energiegebruik in kWh/m²/BVO
- ca.85 kwh/m² BVO per jaar

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m²/BVO
- € 0,- per jaar

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m²/BVO; verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar
- ca. 2 m3 per persoon per jaar

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water
- 45 %

Referenties

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag