Missie & doelstelling


Missie

Het klimaat verandert, de voorraden fossiele brandstof raken op, de prijs van olie en gas zal stijgen en de temperatuur op aarde kan oplopen met 1.4 tot 5.8 graden Celsius in het jaar 2100. Daarbij komt dat 80% van de huidige hoeveelheid CO2 uitstoot afkomstig is uit de verbranding van aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. 

Ook de demografie van Nederland verandert. Nederland vergrijst en het geboortecijfer daalt. Het aantal 55+’ers neemt de komende 30 jaar met 60% toe. Dit heeft zijn weerslag op de potentiële beroepsbevolking. Daarnaast is ook de arbeidssituatie in de bouw onderhevig aan verandering. Het aantal schoolverlaters met een bouwtechnische opleiding daalt met 20% en van alle werknemers verlaat jaarlijks 10 % de bedrijfstak. De arbeidsparticipatie onder vrouwen is slechts 8% en de vergrijzing zorgt ervoor dat de komende 5 jaar het aantal uittreders met ± 25 % zal stijgen. Kortom: De beroepsbevolking in de bouw neemt af. 

De bouwnijverheid is een echte handenarbeidstak en helaas wordt de goed opgeleide handwerker schaars. Daarnaast veroorzaakt de wijze waarop in het verleden gebouwd is steeds vaker het ‘sick building syndroom’ en laten de arbeidsomstandigheden voor het individu te wensen over. Daarom is het zaak innovatief te blijven en niet afhankelijk te zijn van de traditionele bouwmethode. ‘Speel in op de veranderingen en kijk vooruit’. 

Deze actuele maatschappelijke onderwerpen vormen de basis voor de missie van Schröder vastgoed. 

Door nieuwe technieken toe te passen die antwoord geven op de huidige maatschappelijke onderwerpen wil Schröder Vastgoed zich onderscheiden en toegevoegde waarde creëren bij het realiseren van de gebouwde omgeving.

Doelstelling

Schröder Vastgoed heeft zich ten doel gesteld om voor u als toekomstig huurder, duurzame huisvesting op maat te creëren met de hoogste kwaliteit voor de beste prijs. Hetgeen wij realiseren krijgt geen gasaansluiting en is over 10 jaar nog steeds de maatstaf. Het gebouw moet klimaatneutraal zijn en garant staan voor optimaal comfort voor u als huurder.

 

Over ons

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag