Historie

De basis voor Schröder Vastgoed is gelegd in 1988, het jaar, waarin Gerard Schröder startte met een bouwmanagementbureau. Daarvoor was hij werkzaam bij een middelgroot bouwbedrijf op de afdeling utiliteit- en betonbouw, eerst als kostendeskundige en vervolgens als projectleider en directielid. Enkele bijzondere projecten uit die tijd waren: de bouw van een rioolwaterzuivering in Veendam, een distributiecentrum in Drachten, een viaduct over de rijksweg 12 nabij Arnhem en een verzorgingstehuis in Almelo. 

De kennis en ervaring opgedaan in het bouwbedrijf en de drijfveer om zelfstandig te ondernemen was de fundering voor het bouwmanagementbureau. Schröder Bouwmanagement was op dat moment één van de weinige bouwmanagementbureaus in Nederland. Dit bureau begeleidde opdrachtgevers bij de bouw van nieuwe huisvesting, hielp hen met aanbesteden en inkopen en wist zo een optimale kwaliteit/kosten verhouding te realiseren. 

Midden jaren negentig maakte Schröder Bouwmanagement een spectaculaire groei door en was zij bij een grote diversiteit aan projecten betrokken, zoals voetbalstadions, sport- en recreatieprojecten, scholen, kantoren, gemeentehuizen et cetera. 

In 1999 werd Gerard Schröder benaderd door toen nog Koninklijke Volker Wessels Stevin voor de functie van directeur sector Bouw- en Vastgoedontwikkeling. Dit leidde uiteindelijk tot de verkoop van het bouwmanagementbureau. In deze periode was hij onder andere medeverantwoordelijk voor de aankoop en herontwikkeling van de voormalige Fokker vliegtuigfabrieken op Schiphol-Oost (een herontwikkeling van 380.000 m2 vloeroppervlak). Echter de voorkeur voor het zelfstandig ondernemen bleef, zodat na drie jaar ‘Wessels’ opnieuw een eigen onderneming werd opgestart. Nu een onderneming met een innovatief karakter en onderscheidend vermogen met betrekking tot vastgoedontwikkeling. 

Schröder Vastgoed wordt geïnspireerd door de huidige maatschappelijke problemen. Zaken als vergrijzing en het klimaatprobleem zijn niet uit het dagelijks leven weg te denken en zorgen voor een ommekeer in bouwend Nederland. De aarde warmt op, de energievoorraad stagneert, het aantal arbeidskrachten in de bouwsector neemt af en de goed opgeleide handwerker wordt schaars. Daarnaast spelen aspecten als milieuvriendelijkheid, energiezuinigheid en het beperken van de CO2-uistoot een steeds grotere rol. Met deze aspecten in het achterhoofd heeft Schröder Vastgoed de volgende missie geformuleerd; 

Door nieuwe technieken toe te passen, die antwoord geven op de huidige maatschappelijke onderwerpen, wil Schröder Vastgoed zich onderscheiden en toegevoegde waarde creëren bij het realiseren van de gebouwde omgeving.

Het is natuurlijk een nobel streven om ‘antwoord te geven op de huidige maatschappelijke onderwerpen’, maar hoe is hier concreet handen en voeten aan te geven? 

Schröder vastgoed heeft gezocht naar een nieuwe bouwtechniek waarbij minder arbeidskrachten nodig zijn, een bouwtechniek die de kwaliteit ten goede komt en de bouwtijd verkort. Omdat de bestaande bouwmethoden niet aan deze eisen voldoen heeft Schröder Vastgoed zelf een bouwmethode ontwikkelt: Industrieel bouwen. Dit is een snelle en uiterst efficiënte wijze van prefab-bouwen waarbij ontwerp, productie, logistiek en montage optimaal op elkaar zijn afgestemd. 3D-tekenprogramma’s maken het mogelijk om geavanceerde elementen te ontwerpen en te controleren, waarna ze op het juiste moment op de bouwplaats arriveren om als bouwpakket geassembleerd te worden. Zowel de bouwtijd als het benodigde aantal arbeiders neemt door deze methode drastisch af. 

Er zijn ook maatregelen genomen met betrekking tot het klimaat, de CO2-uitstoot, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid. De energievraag wordt ingevuld volgens het principe van Trias-energetica. Zo krijgen alle nieuwe ontwikkelingen geen gasaansluiting en worden zij voorzien van een innovatief klimaatsysteem. Het klimaatsysteem is gebaseerd op warmtepomptechniek, betonkernactivering en zowel horizontale als verticale warmteuitwisseling. 

Het eerste kantoorgebouw in Nederland waar industrieel bouwen en het innovatief klimaatsysteem gecombineerd zijn, is Magna Porta te Almelo. Industrieel bouwen heeft ervoor gezorgd dat de ruwbouw van Magna Porta in slechts 18 weken, door 5 personen (incl. kraanmachinist) opgetrokken is tot een hoogte van maar liefst 54 meter! Het innovatieve klimaatsysteem zorgt ervoor dat hier geen CO2-uitstoot plaatsvindt en maakt van Magna Porta een van de energiezuinigste en klimaatneutrale kantoorgebouwen van Nederland. 

Op dit moment is Schröder Vastgoed bezig met de ontwikkeling van een nieuw kantoorgebouw dat bij Schröder Vastgoed intern, ‘het kantoorgebouw van de toekomst’ genoemd wordt. Optimalisatie van de bouwtechniek en een innovatieve aanpak van de afbouw moeten de bouwtijd verkorten. Door het innovatieve klimaatsysteem uit te bereiden met noviteiten als een ‘ademende gevel’ en ‘aanwezigheidsventilatie’, zal deze zorg dragen voor een hyper modern en energiezuinig kantoorgebouw. De benodigde elektriciteit zal (grotendeels) door het kantoorgebouw zelf worden opgewekt en daar waar restvraag ontstaat zal de elektriciteit groen worden ingekocht. Ook zal hier uiteraard de gasaansluiting achterwege blijven. 

Steeds op zoek gaan naar innovaties en nieuwe technieken dragen bij aan het onderscheidend vermogen en de toegevoegde waarde van Schröder Vastgoed. 

 

Over ons

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag