Beleid & Strategie

Een doelstelling bedenken is natuurlijk geen kunst. De doelstelling waarmaken daarentegen des te moeilijker. ‘Hoe gaat Schröder Vastgoed haar doelstelling waarmaken?’ Om u enig inzicht te verschaffen in de methodiek en de wijze waarop wij met deze doelstelling omgaan volgt hieronder een beknopte uiteenzetting van het gehanteerde beleid ten aanzien van uw huisvesting.

Een gebouw op maat
Om duurzame huisvesting op maat te creëren is het zaak dat het gebouw aan uw eigen wensen en eisen voldoet. Wij helpen u bij het opstellen en verwerken van uw eigen wensen tot een uniek programma van eisen wat als basis dient voor een uniek gebouw op maat gecombineerd met maximale flexibiliteit. 

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam (People, Planet en Prosperity) 
Om op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze invulling te geven aan uw huisvesting is het belangrijk harmonie te creëren tussen de elementen People (mens), Planet (milieu) en Prosperity (financieel). Wanneer de combinatie tussen de elementen niet harmonieus is lijden de overige elementen hieronder. Wij leggen de link tussen uw eigen Programma van Eisen en de elementen People, Planet en Prosperity, zodat hier harmonie ontstaat die de duurzaamheid ten goede komt. 

Geen gasaansluiting en klimaatneutraal (Trias Energetica) 
De energievraag wordt ingevuld volgens het principe van Trias Energetica. Dit principe hanteert 3 stappen die zorg dragen voor een duurzame invulling hiervan. Allereerst de energievraag beperken, aansluitend gebruik maken van duurzame energiebronnen en bij restvraag de eindige energiebronnen efficiënt aanspreken. 
Bij de realisatie van uw huisvesting laten wij de gasaansluiting achterwege. Voor het verwarmen en het koelen van de kantoren maken wij gebruik van warmtepomptechniek in combinatie met vormen van duurzame energie. Uw pand zal alleen elektriciteit nodig hebben. De elektriciteit wordt (deels) zelf opgewekt en daar waar restvraag ontstaat, 'groen' ingekocht. Het pand is hierdoor klimaatneutraal. 

Optimaal comfort 
‘Een omgeving waarin u zich lekker voelt, waarin het beste in u boven komt’. Zo zou optimaal comfort moeten zijn. Optimaal comfort levert een positieve bijdrage aan de arbeidsproductiviteit en laat het ziekteverzuim dalen. Gelijktijdig koelen en verwarmen, alle kantoren individueel regelbaar en de temperatuur is naar eigen wens in te stellen. Daarnaast is er voldoende ventilatie en geen luchtvervuilingsbron. Dit zijn allemaal aspecten die bijdragen aan een optimaal comfort, kortom, een ideale omgeving. 

Turnkey 
De kantoren en bedrijfsgebouwen die Schröder Vastgoed realiseert, worden u turnkey opgeleverd. U krijgt volledige inspraak en uw wensen worden geïntegreerd bij de realisatie van uw nieuwe huisvesting terwijl wij verantwoordelijk blijven voor de risico’s, financiering, de uitvoering en het beheer.

Over ons

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag