People, Planet, Prosperity

People Planet Profit (ook wel: de drie P's) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen, people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. De term is bedacht door John Elkington, een consultant op het terrein van duurzame ontwikkeling. 

Wanneer de combinatie niet harmonieus is zullen de elementen hieronder lijden. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, dan zal mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Andersom ziet de slogan ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden. 

De drie P's wordt o.a. door de overheid gebruikt als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo schrijft het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent ondernemen met aandacht voor de drie p’s, people, planet en profit:"
      •  People: mensen binnen en buiten de onderneming; 
      •  Planet: de gevolgen voor het (leef)milieu; 
      •  Profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten. 

Deze benadering levert langetermijnwinst op voor ondernemers en maatschappij.
Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg (2002) werd de P van Profit veranderd in 'Prosperity' (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!

Kenniscentrum

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag